Spring naar de inhoud
U bent hier: home » Producten » Faalkansanalyse » Reliability Engineering Tool

Reliability Engineering Tool

De goede samenwerking tussen Refis en de Technische Universiteit Eindhoven komt onder meer tot uitdrukking in de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw hulpmiddel voor de toepassing van software en hardware betrouwbaarheidsmodellen. De ontwikkeling van dit tool werd ingegeven door de relatieve onbetrouwbaarheid van bestaande hulpmiddelen, technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichting op het gebied van statistiek. Het onderzoek naar de toepasbaarheid werd mede gefinancierd door het ministerie van economische zaken, door middel van een "innovatie voucher".

Omschrijving

De betrouwbaarheid van software is in toenemende mate belangrijk vandaag de dag. Het kwantificeren van die betrouwbaarheid helpt bij het verhogen ervan, het verbeteren van het ontwikkel- en testproces en het limiteren van de bedrijfsrisico's bij ingebruikname van de software. Software betrouwbaarheidsanalyse maakt gebruik van statistische modellen.

De betrouwbarheid neemt toe naar mate er meer defects worden opgespoord en verholpen. Deze toename is niet willekeurig maar volgt een bepaalde curve afhankelijk van de aard van het systeem en de fouten die daarin optreden. Statische modellen beschrijven deze curves. Het toepassen van dergelijke modellen biedt inzicht in de faalintensiteit, benodigde testinspanning en aantal resterende fouten. Een adequate betrouwbaarheidsanalyse vereist daarom kennis van en inzicht in testprocedures zowel als statistiek.

Het nieuwe tool wordt gebouwd in "R", een open source ontwikkelomgeving specifiek voor statistische toepassingen en onderhouden door specialisten op dat gebied. Inherent daaraan maken we gebruik van de modernste en bewezen statistische algoritmes. Daar omheen wordt een gebruikersinterface gebouwd in JGR, een op Jave gebaseerde user-interface beschikbaar voor Windows, Linux en Unix. De statistische analyses zijn confrom de huidige standaards en omvatten derhalve trendanalyses, betrouwbaarheidsintervallen voor parameterschattingen, goodness-of-fit controles, uitgebreide grafische weergave en model vergelijkingen.

Op dit moment zijn de meest gangbare modellen reeds geimplementeerd, inclusief Bayesiaanse modellen.

 • Geometric
 • Jelinski-Moranda
 • Littlewood-Verall
 • Musa basic
 • Musa-Okumoto
 • Goel-Okumoto
 • Shick-Wolverton
 • NHPP for failure count
 • Schneidewind (all 3 variants)
 • Yamada S-shaped
 • Duane

De modelselectie wordt ondersteund door een matrix waarin op grond van modelkenmerken en aannames de meest waarschijnlijke modellen worden aangegeven. Het tool bevat ook de mogelijkheid tot simulatie van betrouwbaarheidsmodellen. Bij het tool wordt bovendien uitgebreide documentatie geleverd met een toelichting op de achtergrond en toepassing van de betreffende statistische modellen.

Distributie

Reageer via de contactpagina als u geinteressseerd bent en/of op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen.

Site-ontwikkeling: 2 use it