Softwarebetrouwbaarheidsanalyse

Betrouwbaarheidsanalyse is de meting van de betrouwbaarheid of beschikbaarheid van een softwaresysteem. Daarbij is het niet de vraag of software foutloos is, maar wanneer de fouten optreden. Dat bepaalt hoe groot het risico is voor ingebruikname, hoe lang het nog zinvol is te blijven testen, het realiteitsgehalte van uw SLA of de capaciteit die gereserveerd moet worden voor correctief onderhoud.

Afhankelijk van de beschikbare gegevens en de situatie ter plaatse, worden de volgende stappen doorlopen en methoden en technieken ingezet:

  • Analyse van het (software)systeem
  • Analyse van beschikbare test- of velddata
  • Toepassen van Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) / Failure Tree Analysis (FTA)
  • Toepassen van betrouwbaarheidsgroeimodellen (RGM)
  • Toepassen van het TOPAAS model
  • Interpreteren en rapporteren van de resultaten