Reliability Growth Modelling (RGM)

De betrouwbaarheid van software neemt toe naar mate er meer defects worden opgespoord en verholpen. Deze toename is niet willekeurig maar volgt een bepaalde curve afhankelijk van de aard van het systeem en de fouten die daarin optreden. Statische modellen beschrijven deze curves; betrouwbaarheidsgroeimodellen. Het toepassen van dergelijke modellen biedt inzicht in de faalintensiteit, benodigde testinspanning en aantal resterende fouten.

Refis past betrouwbaarheidsgroeimodellen toe onder meer met behulp van het SRE-tool, een hulpmiddel ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Het SRE-tool omvat de state of the art statistische modellen, inclusief Bayesiaanse modellen, geprogrammeerd in R. Het tool biedt tevens trendanalyses, betrouwbaarheidsintervallen voor parameterschattingen, goodness-of-fit controles, uitgebreide grafische weergave en modelvergelijkingen.

Bekende modellen zijn onder meer: Jelinski-Moranda, Littlewood-Verall, Musa-Okumoto, Goel-Okumoto, NHPP, Yamada S-shaped en Duane.