Management Dashboard

Een Management Dashboard biedt inzicht in de stand van zaken van een project en/of het systeem onder handen. Het wordt samengesteld uit proces- en systeemmetrieken gebaseerd op de concrete doelstellingen van het projectmanagement. Systeem metrieken geven informatie over de prestaties van het systeem, zoals de foutdichtheid, procesdoorlooptijden en gebruikersvriendelijkheid.

Process metrics vormen de key-performance indicatoren waarmee de effectiviteit en efficiëntie van bijvoorbeeld een ontwikkel- of testafdeling in kaart wordt gebracht. Voorbeelden daarvan zijn productiviteit, velocity en defect removal efficiency.

Het dashboard helpt de manager voorspellen wat de effecten zullen zijn van wijzigingen in het proces.