TOPAAS model

Rijkswaterstaat hanteert probabilistisch beheer op alle primaire waterkeringen en andere kunstwerken. Centraal hierin staat de risicoanalyse die sturend is voor de testintervallen, reparatietijden en modificaties. Ook het falen van de gebruikte software is daarin gemodelleerd.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Refis in een consortium van bedrijven en universiteiten (DNV, Movares, TU Eindhoven, CGI en Intermedion) een methode ontwikkeld die zowel richtlijnen geeft voor het modelleren van softwarefalen in foutenbomen, als het schatten van de faalkans van een taakuitvoering door een softwaremodule.

Deze methode is TOPAAS genoemd: Task Oriented Probability of Abnormalities Analysis for Software en is inmiddels de standaard binnen het Landelijk Tunnelregieteam van Rijkswaterstaat.

Het uitgangspunt van TOPAAS is dat software faalt, tenzij er maatregelen genomen worden, of omstandigheden zijn in het voortbrengingstraject om de faalkans te reduceren. Mogelijke maatregelen zijn het toepassen van IEC 61508, het gebruik van een certified compiler of het traceerbaar zijn van requirements tot en met  testscenario’s. TOPAAS is een expertmodel waarin 15 factoren zijn benoemd en gekwantificeerd die de faalkans beïnvloeden. Lees meer in onderstaande handleiding.