Project- en testmanagement

Adequaat projectmanagement levert de overeengekomen producten binnen tijd, geld en kwaliteit. Een adequaat testtraject draagt bij aan de optimalisatie van het ontwikkeltraject en de kwaliteit van de opgeleverde systemen. Bovendien kunt u op grond van de resultaten een betrouwbare uitspraak doen over de risico’s die u loopt bij ingebruikname van het systeem.

Onder verantwoordelijkheid van Refis uitgevoerde projecten en testtrajecten kenmerken zich door openheid en transparantie, effectiviteit gepaard aan efficiency en kwalitatief hoogwaardige producten en rapportages.  Nauwe afstemming met de business is daarbij vanzelfsprekend. 

In de afgelopen jaren heeft Refis uitgebreide ervaring opgedaan in het leiden van projecten en testtrajecten in omgevingen met onder meer BPM, SOA, Agile/Scrum, Prince2, CMM, TQM, TMap, ITIL, ASL en BiSL.