Hoe bepaal je of software betrouwbaar is?

Hoe groot is de kans dat uw softwaresysteem faalt in de komende maanden en hoeveel gaat dat kosten? Hoeveel capaciteit voor correctief onderhoud moet u reserveren? Voor hoe lang is het nog zinnig om door te gaan met testen?

Refis meet de betrouwbaarheid en faalkans van uw systemen en helpt met het halen van gestelde kwaliteitsdoelen. Refis is een van de grondleggers van het TOPAAS-model voor softwarebetrouwbaarheid en ontwikkelde samen met de TU Eindhoven het SRE-tool voor betrouwbaarheidsgroeimodellen (RGM).

Refis levert niet alleen de kennis om betrouwbaarheid van software te meten, maar ook de project- en testmanagementcapaciteit om aan de eisen van betrouwbaarheid te kunnen voldoen!

Betrouwbaarheidsanalyse

Refis meet de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van informatiesystemen.

Management Dashboard

Refis implementeert Management Dashboards waarin KPI’s de basis vormen.

Test- en projectmanagement

Refis neemt de verantwoordelijkheid voor realisatie van softwaresystemen .

Refis verbetert de kwaliteit van informatiesystemen, ontwikkelprocessen en testtrajecten

De betrouwbaarheid van informatiesystemen wordt steeds belangrijker. Fouten in de werking van software hebben steeds grotere gevolgen en leiden tot steeds meer schade. De risico’s bij in het gebruik nemen van nieuwe of nieuwe versies van systemen, moeten dan ook nauwkeurig in kaart gebracht worden. We kunnen ons niet langer permitteren dergelijke beslissingen te nemen op grond van een goed gevoel.

Ons doel is om de verantwoordelijke managers het noodzakelijke inzicht te bieden in de betrouwbaarheid en de faalkans van software. Wij richten ons daarom op onderzoek, ontwikkeling, advies en opleiding op het gebied van betrouwbaarheid van informatiesystemen.

leeg

Onderzoek

In nauwe samenwerking met universiteiten, opdrachtgevers en collega bedrijven werkt Refis aan een brede inzetbaarheid van bestaande betrouwbaarheidsmodellen, nieuwe hulpmiddelen en een verspreiding van kennis en ervaring.

Ontwikkeling

Samen met haar opdrachtgevers ontwikkelt en implementeert Refis meetsystemen waarmee de opdrachtgever continue inzicht heeft in de performance van de eigen automatiseringsprocessen en -producten.

Advies

Refis adviseurs zijn betrouwbare partners in ontwikkel-, test- en kwaliteitszorg trajecten. Als projectmanager, testmanager of adviseur. Hands-on ervaring en inzicht in bedrijfsprocessen levert concrete ideeën die ook werkelijk bijdragen tot verbetering.

Opleiding

Refis trainingen op het gebied van testen, kwaliteitszorg en systeembetrouwbaarheid onderscheiden zich door het praktische karakter en de directe toepasbaarheid van de lesstof.

SLUIT VENSTER