Confidence intervals in software reliability testing

Tijdens de 5e jaarlijkse bijeenkomst van de ENBIS in september 2005 in Newcastle verzorgde Dr. Alessandro di Bucchianico (TU/e, Laquso) in samenwerking met Refis een lezing over “Confidence intervals in software reliability testing”.

Download PowerPoint