Delta Lloyd Zorg

Refis was verantwoordelijk was voor het coördineren en begeleiden van de testactiviteiten rondom de outsourcing van de ICT infrastruuctuur naar IBM (i.h.b. de invoering van Windows XP en Server 2003) bij Delta Lloyd Zorg in Den Haag.

Als gevolg van het verrichte testwerk was 95% van de betrokken applicaties tijdig gereed (XP compliant dan wel XP compliant gemaakt) om opgenomen te worden in de nieuwe infrastructuur. Voor de overige 5% gold dat deze moest worden vervangen of uiteindelijk niet overgezet behoefde te worden naar de nieuwe situatie.