Gemeente Amersfoort

Voor de invoering van een nieuw personeel- en salarisadministratiesysteem zocht de gemeente ondersteuning bij de inrichting van het testtraject. Refis begeleidde de interne testcoördinator bij het opstellen van het testplan, het opzetten van de testwerkzaamheden en de rapportage aan de stuurgroep.

Naar aanleiding van de positieve ervaringen heeft de gemeente Refis gevraagd een totaal Test Proces Verbetertraject op te zetten dat gemeente breed voor alle projecten wordt ingevoerd (volgens TPI®).

Refis is daarnaast betrokken bij de invoering van een nieuw Content Management Systeem en het opzetten van een bijbehorende applicatiebeheerorganisatie (volgens ASL®).