Heycop Metaal

Heycop is een middelgroot metaabewerkingsbedijf dat onder meer patrijspoorten, boegschroeven en biertapzuilen produceert (zie Heycop Metaalindustrie BV). Refis heeft een kwaliteitsrapportagesysteem geleverd waarin eventuele tekortkomingen en aanpassingen van eindproducten en (ontvangen) halffabrikaten worden geadministreerd.

Rapportages en trendanalyses maken deel uit van het ISO certiferingsprogramma.