IND

De Immigratie en Naturalisatie Dienst is bezig met een ingrijpend vernieuwingsprogramma. De primaire bedrijfsprocessen worden opnieuw ingericht en de gebruikte legacy-systemen worden in zijn geheel vervangen door een nieuw IT-systeem. Dit systeem is INDiGO, een op SOA gebaseerde Siebel-toepassing met een centrale plaats voor een BeInformed rule-engine, waarin de regels voor toepassing van de vreemdelingenwet zijn opgenomen.

De systeemtestmanager van Refis is verantwoordelijk voor de functionele en technische tests op de Siebel business services, de BeInformed rule engine en de talloze koppelingen met (externe) ketenpartners (GBA, BVV, CJIB, SDU, etc.). De totale testset beslaat ruim 20.000 testgevallen, voor het grootste deel geautomatiseerd (QTP en Beluga).