ING Bank

De ING Postbank zocht naar een mogelijkheid om de duur van testen van afzonderlijke releases van een bepaald systeem binnen Verzekeringen, te bekorten zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van het systeem.

Refis heeft een analyse uitgevoerd naar de faalintensiteit en defect removal efficiency van de verschillende fasen in het totale testtraject. De daaruit voortkomende aanbeveling bepaalde maatregelen te nemen in het systeemtesttraject zijn door de Postbank opgevolgd en hebben geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing.