Ordina

Business Process Outsourcing was in 2008 een van de speerpunten van Ordina. En een van de belangrijkste projecten daarin beoogde de invoering van Thaler, een standaard back office systemen voor verschillende banken in Nederland (waaronder Insinger de Beaufort en Staalbankiers).

De acceptatietest en -implementatiemanager van Refis gaf leiding aan de testteams die zorg dragen voor opzet en uitvoering van de systeem- en acceptatietests. In nauw overleg met de eindklanten van Ordina werden de voorwaarden vastgesteld voor tests en schaduwrunperiode. De testmanager gaf leiding aan het task force team van Insinger de Baufort bij implementatie en trad daarbij op als plaatsvervangend implementatiemanager.

Ten behoeve van BPO is vervolgens een standaard werkwijze t.a.v. testen en kwaliteitszorg opgesteld en ingericht en geadviseerd omtrent daarmee verwante processen en procedures zoals bevindingenbeheer (inclusief tooling), release en change management en software control en distributie (ITIL, ASL).