Rijkswaterstaat

De overheid stelt specifieke en bovendien zeer strenge eisen aan de betrouwbaarheid van de waterkeringen in Nederland. Software vormt in toenemende mate een belangrijk onderdeel van dergelijke objecten.

In opdracht van Rijkswaterstaat treedt Refis op als faalkansexpert voor de besturingssoftware van verschillende waterkeringen. Bovendien levert Refis expertise bij het opstellen en onderhouden van het TOPAAS-model; een methode voor faalkansbepaling die inmiddels de standaard is voor het Landelijk Tunnelregieteam.