Statistical models in software development

Two case studies in applying statistical models in software development (Ed Brandt, Rob Henzen, Alessandro Di Bucchianico en Isaac Corro Ramos)
In Quality Engineering (oktober 2007) verscheen een artikel van Refis en TU/e waarin twee voorbeelden van toepassing van software betrouwbaarheidsmodellen worden besproken: Keywords: goodness-of-fit test; GOS models; ML estimate; model selection matrix; NHPP models; software reliability; software testing; trend test