Verkeer en Waterstaat

Refis leverde de Testregisseur en de Testprojectleider Systeemintegratie voor het “Kilometerprijs-project” (KMP) van Verkeer & Waterstaat. Vanuit het Ministerie waren zij medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de diverse leveranciers en testinstantie van het KMP-systeem. En dat daarbij, gezien het maatschappelijk belang, hoge eisen werden gesteld aan de betrouwbaarheid, was wel duidelijk. Na de val van het kabinet Balkenende begin 2010, is het project controversieel verklaard en uiteindelijk gestopt.