Zorg Registratie

Refis was verantwoordelijk voor de acceptatietest van het AZR systeem dat door derden werd ontwikkeld voor een consortium van zorgverzekeraars bestaande uit Delta Lloyd Zorg, Achmea, Trias en Zorg & Zekerheid. Refis draagde zorg voor het vaststellen van de acceptatiecriteria, het bepalen van de teststrategie, opstellen van de planning en begeleiden van de uitvoering van de tests. De resultaten zijn gebruikt door het management voor het besluit tot inproductiename van het systeem.