Zorggroep Apeldoorn

(1) Door de Zorggroep Apeldoorn e/o werd de volledige netwerk- en telefooninfrastructuur op alle locaties gefaseerd vervangen door een op VOIP gebaseerd nieuw systeem. Refis leverde de testconsultant die verantwoordelijk was voor het opstellen en (samen met eindgebruikers) uitvoeren van testgevallen teneinde te kunnen beoordelen of en zo ja in welke mate het systeem voldoet aan de door de Zorggroep geformuleerde wensen en eisen.

(2) De Zorggroep Apeldoorn e/o werkte aan het invoeren van een zogenaamd Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Hierbij werd samengewerkt met het Zorgcentrum Nieuwe Maas in Vlaardingen. Binnen het ECD wordt het volledige proces van zorgverlening -van aanmelding tot en met ontslag- op cliëntniveau vastgelegd en beheerd. De hiervoor benodigde software werd door een externe leverancier ontwikkeld. Refis was in dit traject verantwoordelijk voor het volledige gebruikersacceptatietest traject, inclusief het instrueren van gebruikers omtrent de theorie en praktijk van het testen, het begeleiden van testers bij het uitvoeren van de tests en het vastleggen van de resultaten.