Statistical models in software development

Statistical models in software development

Statistical models in software development Two case studies in applying statistical models in software development (Ed Brandt, Rob Henzen, Alessandro Di Bucchianico en Isaac Corro Ramos) In Quality Engineering (oktober 2007) verscheen een artikel van Refis en TU/e...