Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat De overheid stelt specifieke en bovendien zeer strenge eisen aan de betrouwbaarheid van de waterkeringen in Nederland. Software vormt in toenemende mate een belangrijk onderdeel van dergelijke objecten. In opdracht van Rijkswaterstaat treedt Refis op...
Kadaster

Kadaster

Kadaster (1) Refis heeft in opdracht van het Test Support Centrum een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd op een bepaald systeem dat door derden aan het Kadaster is opgeleverd. De bevindingenregistratie uit de eigen acceptatietest vormde daarbij het uitgangspunt. De...
Heycop Metaal

Heycop Metaal

Heycop Metaal Heycop is een middelgroot metaabewerkingsbedijf dat onder meer patrijspoorten, boegschroeven en biertapzuilen produceert (zie Heycop Metaalindustrie BV). Refis heeft een kwaliteitsrapportagesysteem geleverd waarin eventuele tekortkomingen en aanpassingen...
IND

IND

IND De Immigratie en Naturalisatie Dienst is bezig met een ingrijpend vernieuwingsprogramma. De primaire bedrijfsprocessen worden opnieuw ingericht en de gebruikte legacy-systemen worden in zijn geheel vervangen door een nieuw IT-systeem. Dit systeem is INDiGO, een op...
ING Bank

ING Bank

ING Bank De ING Postbank zocht naar een mogelijkheid om de duur van testen van afzonderlijke releases van een bepaald systeem binnen Verzekeringen, te bekorten zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van het systeem. Refis heeft een analyse uitgevoerd naar de...
Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort Voor de invoering van een nieuw personeel- en salarisadministratiesysteem zocht de gemeente ondersteuning bij de inrichting van het testtraject. Refis begeleidde de interne testcoördinator bij het opstellen van het testplan, het opzetten van de...